Proactief worden, hoe doe je dat?

Zelfmanagement

Timemanagement is het managen van jouw tijd. Het is daarmee de basis voor het managen van jezelf, en we weten allemaal hoe moeilijk dat is. Denk alleen maar aan afvalpogingen en stoppen met roken, need I say more? In mijn trainingen geef ik veel tips om effectiever en efficiënter met je tijd om te gaan. En ze werken allemaal, dat weet ik zeker. Maar ik zeg er altijd meteen bij dat er een gedragsverandering nodig is om iets te wijzigen aan je huidige situatie. Want als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je wat je altijd hebt gekregen. Klinkt als een dooddoener maar o zo waar!

Helikopterview

De sleutel ligt dus in die gedragsverandering. En iets veranderen begint met iets initiëren, de keuze maken om iets te gaan doen. Een bewuste verandering aanbrengen. Dit noemen we proactief gedrag. Voor een ondernemer is dat de normaalste zaak van de wereld, als je zelf niets onderneemt, gebeurt er ook niet veel. Maar heel veel mensen voelen zich geleefd, en juist dan is het de kunst om even –  letterlijk – stil te staan. Want als je de hele dag loopt te rennen en te vliegen dan maak je geen bewuste keuzes meer. De waan van de dag regeert en op veel dingen reageer je niet of onbewust. Je laat iets gaan, hoopt dat een collega het wel oppakt…
Stilstaan betekent een moment van overzicht creëren en voor jezelf te bepalen wat nou echt het belangrijkste is waar jij op dit moment je tijd aan moet besteden. Een helikopterview van je eigen situatie als het ware.

Kiezen

Dat kiezen is de sleutel voor proactiviteit: zelf bewust beslissen wat je wel of niet gaat doen. De regie over je dag houden, wat niet voor niets de zin is die op mijn visitekaartje staat J. Stephen Covey verwoordde het zo mooi: je bent effectief als je het product van je keuzes bent, en niet het product van je omgeving. Dus juist als er ontzettend veel op je afkomt is het aan jou om te bepalen waar jij je kostbare tijd aan wil besteden.

Tips

Proactiever worden kun je leren. Ik heb drie praktische tips voor je om jezelf te trainen om bewuster om te gaan met je tijd en juist te leren van die dagen dat je totaal geleefd werd.

  1. De helikopterview: tijdens een drukke dag een minuut voor jezelf pakken en bewust overzicht creëren wat er nu allemaal speelt; en wat voor jou nou het allerbelangrijkst is. Het beste is als je alles opschrijft, op papier kun je nl. beter prioriteiten stellen dan in je hoofd. Ga met de nummer 1 prioriteit aan de slag, al het andere komt later.
  2. Sta aan het einde van een drukke dag nou eens stil bij de vraag: wat is mij vandaag overkomen en wat had ik daarvan aan kunnen zien komen? Op deze manier train je jezelf om alerter en dus proactiever te worden.
  3. Word proactiever door jezelf af te vragen wat je belangrijk vindt in je werk en hoeveel tijd je hieraan spendeert. Je kunt dit het makkelijkst vinden door te bedenken wat je op een compleet lege dag zou gaan doen, als er geen enkele verplichting zou zijn. Deze activiteiten, we noemen ze niet urgent maar wel belangrijk, zouden een prominente plaats in je agenda moeten krijgen.

Meer weten of een vraag? Neem gerust contact op astrid@progressa.nl